Wednesday, January 21, 2009

Wadrobe Malfunction

Ano ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng iyong
pagsasayaw ay nahubo ang damit mo?
at bilga mong naalaala na wala ka palang suot na Bra?
Ito marahil ang naisip ni Russian Figure Skater
Ekaterina Rubleva.

Hindi inalintana ng figure skater ang kakahiyang pangyayari
at pinagpatuloy pa rin ang kanilang pagsasayaw.
Nakuha nila ang ika-12 gantimpala sa sinalihang patimpalak.
Source: metro.co.uk

No comments: