Wednesday, February 18, 2009

Carienderiang Bukas sa Lahat

Open na Open ang tindahang
ito para sa lahat!


Salamat Leilani para sa larawang ito.

No comments: