Monday, October 5, 2009

Mangkukulam!

Pantay-Pantay na karapatan para sa lahat,
maging sa PARKING!


Kinuha ni Karlo mula sa FB account ni Joel.
Salamat sa inyo!

No comments: