Wednesday, September 15, 2010

Bahay Aliwan

Sa Kahabaan ng McArthur Hi-Way Caloocan.
Walang kahihiyang nakabalandra ang mga hubad na larawan nila ate

No comments: