Tuesday, August 2, 2011

Ang Metro Manila Traffic Navigator

Paano gamitin ang Metro Manila Traffic Navigator?

Panoorin ang video:


Ito ay hatid sa inyo ng Metro Manila Development Authority at
ng News5

Higit sa Balita, Aksyon!

No comments: