Wednesday, September 3, 2008

Devastating

Nakita ko ang larawan na ito sa daily.co.uk
Nadurog ang aking puso.
Natagpuan ng mga rescue workers ang labi ng isang ina at ng kanyang anak.
Tila pinrotektahan ng Babae ang kanyang supling mula sa pagguho makaraan ang
isang malakas na lindol sa China.

No comments: