Wednesday, March 4, 2009

Bagong TREE Man!

Larawan ng isa na namang Indonesian na punong-puno
ng kulugo ang nakita kamakailan.
Si Sun Zhongjian ay dalawang taon nang nakaratay
sa banig ng karamdaman matapos mabalot
sa kakaibang kondisyon ang kanyang katawan.
Siya ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang
ospital sa Beijing China.
Una nang nakilala si Dede, ang orihinal na TREE MAN
ng bansang Indonesia na nalugmok sa
parehong kondisyon.

Larawan mula sa METRO.CO.UK

No comments: