Friday, March 6, 2009

It's a MIRACLE!

Kuhang-kuha ng isang Turkish News Station ang
himalang pagkakaligtas ng isang lalaki
makaraang araruhin ito ng nagsalpukang Tren at ng
isang dambuhalang truck!

Mistulang hindi napansin ng papatawid na truck
ang isa namang bumabaybay na tren,
nagsalpukan ang dalawang sasakyang dahilan
kung bakit makaladkad nito ang walang
kalaban-labang lalaki.Ayon sa ulat, himalang nakaligtas ang lalaki
sa kagimbal-gimbal na aksidente.
Panoorin ang buong video:


No comments: