Tuesday, March 3, 2009

Energy Drink ba kamo?

Gustong sumigla? Gustong Lumakas? Gustong Magising?
Mag-isip isip ka muna bago mo tunggain dahil baka...
...ang abutin mo.
Salamat Jepoy sa larawang ito!

No comments: