Saturday, April 2, 2011

Mabuhay ka, John Paul 2!

Inaalaala ngayon ng sambayanan ang 6th Death Anniversary ni 'Lolek' o mas kilala sa tawag ng mga kabataang JP2 (Karol Józef Wojtyła)


Tinaguriang isa sa pinaka-maimpluwensiyang pinuno ng makabagong panahon.
Yumao ang dating Santo Papa taong 2005 sa edad ng 84 .

No comments: