Wednesday, March 2, 2011

Pampa-Good Vibes

Watch this clip of an 8-month-old baby na walang tigil
sa pagtawa habang pinupunit ng daddy niya ang isang
pirasong papel.

No comments: