Wednesday, March 30, 2011

Ako ay may alaga, 140 asong mataba!

Full time job para kay Li Zongwen, dating chef ang pag-aalaga
sa not 1 but 140 na aso sa kanyang tahanan sa China.

Pawang mga na-rescue ni Mr. Li ang mga aso at kinukupkop
upang mapakain at maalagaaan.


Umaabot sa halos 5000 yuan o humigit kumulang 20,000 kada
buwan ang ginagasta ni Li para sa pagkain at tirahan ng mga alaga.


Kasa-kasama na ng dating chef ang mga alagang aso simula
pa taong 2009.

No comments: