Tuesday, July 22, 2008

Bagong Pasport!

Panahon na para palitan ang inyong Passport!
GREEN is out...

MAROON is in!

Hindi lang dahil sa kulay.
Ito ang mga Machine Readable Passports na may taglay
na mga makabagong security features na magpapadali
sa pagbyahe ng passport holders at iwas-peke na rin.
Inaaasahang pagsapit ng taong 2010 lahat ng mga lumang
pasaporte sa bansa ay napalitan na ng MRPassport.

5 comments:

Marge said...

Sosyal!

Myk said...

Mas sosyal ka kasi di ka na 'anonymous'!

Jhamy whoops! said...

oo nga mukhang pamayaman ang bagung passport!! yesh!!

Lia said...

I had my passport renewed already :D I have the maroon passport hehe :)

Myk said...

Wow! Congratulations Lia :p hehe!