Monday, July 28, 2008

Bawal Bumusina!


Well, yun dapat ang nais sabihin ng street sign na ito.
Salamat Karlo sa contribution.

No comments: