Tuesday, July 15, 2008

The Dark Knight Tonight!

Yahoo! Manonood ako ng The Dark Knight mamaya!

Hindi ko na kailangang makipagunahang bumili ng ticket
dahil may grasya na!

Salamat sa nagbigay! :)

1 comment:

leviuqse said...

i totally envy you!!! sa sat pa ko makakapanood