Saturday, January 29, 2011

Sa ngalan ng isang 'Mini Cooper'

Para mapanalunan ang isang bagong kotseng MINI COOPER
pinasiyang magpalagay ng tattoo ng isang Aleman na si

Andreas Muller, 39, sa maselang bahagi ng kanyang katawan.


Ang salitang 'MINI' ang nakatatak ngayon sa ari ni Muller
makaraang tanggapin nito ang pinaka-kakaibang hamon mula
sa isang radio station.


1 comment:

Diamond R said...

anong kahibangan ito!. i cant believed it.so what he got from doing it.a mini cooper?for what.