Monday, April 14, 2008

BF sa Valenzuela

Nakaabot na pala sa Valenzuela ang mga gigantic tarps ni BF. I'm scared...

No comments: