Monday, April 21, 2008

Ensaymada at Pande Coco

Dati-rati ganito ang Ensaymada....

Noong araw eto ang hitsura ng Pan De Coco...

Ngayon, dahil sa mahal ng mga bilihin eto na ang bagong look at laki nila.Bite-size na silang lahat.

No comments: