Wednesday, April 16, 2008

Sisig

I am not a big fan of Sisig (hog cheek, nose and ear), or any odd looking food for that matter.
Katulad ng Dinuguan, Kare-Kare, Pusit, Tahong, Okoy, Gulay...
I know I'm missing a lot and i'll die young.
(see my life clock at the right part of your screen)


But I was completely saddened by the death of the country's QUEEN of SISIG - Aling Lucing.

Sa report ng GMA News, namatay sa palo ng martilyo sa ulo ang biktimang si Lucita Cunanan, na kilala rin sa palayaw na “Aling Lucing”.
Huli natin siyang nakita sa kanyang 'Soy Sauce' TV Commercial testimonial.
Rest in Peace.

No comments: