Wednesday, April 30, 2008

Mamang Pulis

'Aww moment '

Take a look at this.Let us zoom in...

Tama!
Pulis! Nagbabasa ng 'Panalangin ng Bayan' sa isa sa mga misa sa aming Parokya.

1 comment:

Agot said...

Kailan yung misa? na miss ko yan ha... I wonder sino choir na ngserve?