Tuesday, April 29, 2008

Jinky and Kids

Endorser na din si Mrs. Pacquiao at mga anak.
Salamat kay Farm Boy para sa larawan.

No comments: