Friday, April 11, 2008

McClergy

While eating alone at McDonald's I saw this bunch of nuns.


I used my spying skills para lang makunan lang sila ng picture.

Parang nakahalata ng yung isang Sister. haha!

Peace Sister!

2 comments:

penny said...

HAHAHAHAHA favorite ko to!

Myk said...

Me too!

Thanks for dropping by :)