Monday, June 2, 2008

Anong Lasha?

Masharap kaya ito? Shubukan natin para malaman natin ang lasha.


Lashang SHASHIMI!

No comments: