Monday, June 16, 2008

Cookies o Cokies?


Mali na ang spelling TINI WINI
Mali pa ang spelling ng COOKIES.

No comments: