Wednesday, June 18, 2008

Coke celebrates SM 50 Years

Nakikibahagi din ang Coca Cola sa pagdiriwang ng
ika-50 Kaarawan ng SM MALLS ngayong taon.

Naglabas kamakailan ng mga commemorative 330 ml cans ng coke
ng mabibili lamang sa mga SM SUPERMALLS.

Thanks Din sa larawan.

1 comment:

the menace said...

thanks added u too.