Sunday, June 22, 2008

Pengeng Pera!

Tama ka! PERA yang nasa lamesa.
Iyan daw ang 5 Milyong ransom ni Ces Drilon (at kasama)
na di umano'y pinaghati-hatian ng kanyang mga kidnappers
at supposed to be negotiators.
Kahit isang bungkos lang...penge!

No comments: