Thursday, June 5, 2008

Matulog sa Office

Una - Isakripisyo ang Anit!
Mainam ito kung lalo na sa mga kalalakihan. Magtira ng konti para sa bangs.

Pangalawa - Mag-invest!
Bumili ng mga Sticker na Mata, Disposable ang mga ito ngunit pwede gamitin ng 2 beses.

Ikatlo - Magtiis! Magkubli sa ilalim ng mesa, maaaring magdulot ng body pains pagkatapos.Maging Malikhain. Walang nang sasarap sa mahimbing na tulog!

No comments: