Monday, June 16, 2008

Joey Mead for Rogue

Art or Offense?

Dating isang VJ si Joey Mead, nanamlay ang karera ngunit ngayon
nagbabalik sa cover ng isang magazine.


Sining Kalayaan ba ito o Sining Kahalayan?

6 comments:

Diablo said...

has there been damage?

has it affected the nation?

did it honor or defame our independence?

i think it's neither art nor defamation.

it's just business. cheap ad.

PPD092201 said...

IT'S ART!!!!!!! ΓΌ

ohmski said...

it's offensive. they violated RA 8491.

Myk said...

Maganda kung titignan dahil na marahil sa hubog ng katawan ng babae, samahan na din ng maganda niyang mukha.

Pero kung susuriin eh para may 'kaunting' paglapastangan sa pagiging sagrado ng ating bandila.

Dahil na rin siguro sa konteksto ng buong obra.

Theresa said...

I couldn't agree more to diablo's comment.It just depends on the personal and religious background of the one looking at it.

Ely said...

lets be honest here, the photo looks amazing. cant see anything wrong with it.