Monday, June 2, 2008

Barangay na High!

Welcome sa Barangay na Parang Heaven, Pag andito ka, lutang ka!

Salamat kay Kagawad Mhelai para sa Larawan na ito.

No comments: