Sunday, June 1, 2008

May Alien daw sa bintana!

Isang katunayan na may Alien umano sa mundo ang kumakalat sa internet ngayon.

Navideo daw noong taong 2003 sa Nebraska ang isang kakaibang nilalang na sumisilip sa isang bintana.

Ipinakita sa Media ni Jeff Peckman ang video nitong nakaraang linggo sa paglalayong makabuo ng isang ET Commission.

Watch video here!

No comments: