Wednesday, June 11, 2008

Din-Din's Amazing Files

Narito na ang...


Translation: Pwedeng Mag-Take Out!Translation: No Tresspasing sa Garden!Translation: Bawal ang Malalaking Bag Dito!


Translation: Wanted: Waiter / Waitress


Translation: Out Of Order


Translation: Dito Iwan ang Basura!

Salamat Din Din sa iyong mga pinadalang larawan!

No comments: