Wednesday, May 21, 2008

Beijing Olympics Logo Story

Narito ang isang maikling salaysayin ukol sa kasaysayan ng logo ng Beijing 2008 Olympics

No comments: