Monday, May 5, 2008

Thanks You!

Nakita ko ang isang marker sa isang resort sa Boracay.
Nagpapasalamat sila dahil natapos nang maipagawa ang kanilang resort.
Sobra-sobra at ang pasasasalamat nila at sumobra sila sa leter S.You're Welcomes.

No comments: