Wednesday, May 28, 2008

National Flag Day!

(Inquirer.net)

Ngayon ay Pambansang Araw ng Bandila.Simula May 28, 2008 hinihikayat ang lahat na iwagayway ang Bandila ng Pilipinas sa kani-kanilang mga tahahan, tanggapan atbpa.

Ipagdiriwang ng Pilipinas ang ika-110th Araw ng Kalayaan sa darating na Hunyo 12, 2008.

(mteverest.net)

Unang iwinagayway ang Bandila ng Pilipinas nang ideklara ang kasarinlan ng bansa noong taong 1898.

No comments: