Tuesday, May 20, 2008

Enrolment Going On!

Sa mga gustong maging isfeyshal ang kanilang anak, i-enrol na sila kay Teacher Glo.

Special daw nila ang Reading and Math, May Asado din sila at Bola-Bola.

Salamat kay Apple para sa larawan.

No comments: