Monday, May 5, 2008

Defiant Resort

Bago mag-swimming, kailangan basahim muna ang mga rules sa resort.

Nakita ko ito.Aba! Matapang ang nagsulat nito. Maangas at hindi papahuli ng buhay.

No comments: