Monday, May 5, 2008

Laundering

Ayon sa Wikipedia ang Laundering daw ay - the practice of engaging in financial transactions in order to conceal the identity, source, and/or destination of money.

Pero dito sa isang resort sa Isla ng Boracay, iba ang ibig sabihin nito
May ibang version pa sila..ano ba talaga?
Ang mahal magpalaba ng brief!

No comments: