Wednesday, May 7, 2008

Insular Building

A new advertising medium will be unveiled today sa may Insular Building, Ayala.

Nakita ko kanina habang papasok ako ng work.Exciting!

No comments: