Saturday, May 17, 2008

Ukelele ni Dustin

My new Youtube discovery!

Meet Dustin, Isang Pinoy.
Katulad ng Boyce Avenue may mga videos din siya sa Youtube
ng kaniyang ng cover (sariling version) ng mga sikat na awitin ngayon like:
Bleeding Love, Umbrella, Apologize, Baby Love atbpa.,
gamit ang kaniyang


UKELELE!

For more info about Dustin, visit :

No comments: