Thursday, May 15, 2008

Swerte pa rin tayo

Ipagdasal natin ang mga biktima ng isang malakas ng lindol sa China na kumitil sa buhay ng mahigit sa 40,000 katao.

Maging ang mahigit sa 13,000 biktima ng malakas na buhawi sa Myanmar.

No comments: