Wednesday, May 14, 2008

D-to ba?

Hilong-hilong na si Letter 'D' san ba talaga siya dapat?Dito ba? o Dito....Sa palagay n'yo?

No comments: